Aktualności

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Miasta Radomia w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”.

Akademia ScienceLab – Mobilne Laboratorium Przedszkolaka – oddział przedszkolny 0a

27 lutego 2023 r. dzieci z oddziału przedszkolnego 0a kolejny raz wzięły udział w warsztatach w ramach Akademii ScienceLab – Mobilne Laboratorium Przedszkolaka. Tym razem były to warsztaty pod hasłem KUCHNIA MOLEKULARNA.

Radomscy Tropiciele Książek – etap I cz. 1

Nasza szkoła bierze udział w konkursie czytelniczym dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych pod hasłem „Radomscy Tropiciele Książek”. Jego organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna, a współorganizatorami kilka szkół w Radomiu, w tym również i nasza PSP 14.
Przejdź do treści